IT

QIC s.r.o. poskytuje konzultačné a vývojové práce v oblasti softvéru a hardvéru.
Komplexne pokrývame celý projekt od návrhu až po servis - úvodných konzultácií a analýz, cez dodávku softvéru a hardvéru až po support.

Softvér
Sústreďujeme sa na poskytovanie služieb pre oblasti:

 • architektúry
 • biznis konzultácií (banking, utility, telco, public)
 • funkčnej analýzy (GIS, ERP, DMS, ECM, WFM, BPM)
 • procesnej analýzy (Enterprise Architect, ARIS)
 • dátovej analýzy
 • integračnej analýzy
 • licenčnej analýzy

Hardvér
Sústreďujeme sa na poskytovanie služieb pre oblasti:

 • návrhu hardvérovej a komunikačnej infraštruktúry
 • dodávky hardvéru a komunikačnej infraštruktúry
 • inštaláciu hardvéru a komunikačnej infraštruktúry
 • support a profylaxiu hardvéru a komunikačnej infraštruktúry